Höstterminen 2023

Höstterminen 2023

Många elever är nu igång med läs- och stavningsträningen i MG-programmen. Det är uppmuntrande för oss som utvecklat dem. Tankar finns hos oss att fortsätta att utveckla dem också för andra plattformar. Vi har testat en del. Speciellt viktigt är att flash-cardmetoden blir lika tillförlitlig som i Windows-versionen. Påminner om att forskning på metoden bedrivs vid Linnéuniversitetet, institutionen för psykologi, under ledning av fil.dr. Heidi Selenius. Som nämndes tidigare har Heide generöst delat ut övningar. Ni kommer åt Heidis övningar under fliken Upplägg till träning. I fältet Lärare skrivs Heidi. Klicka sedan på Lista övningar. Vill ni se innehållet i en övning klickar ni på övningen.

LS- Lästräning Information: Nyheter Filmer Förlag

Dubbelteckning Det finns ett häfte på 43 sidor med hänvisning till lämpliga datorövningar i MG-programmen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstterminen 2023

Vårterminen 2023

Ni är många skolor runt om i landet som flitigt använder programmet, även några skolor i Finland är med. Det värmer för oss som lagt ner mycket möda på dess utveckling genom åren (1988-2023).

Mycket positivt är att flash-cardmetoden också prövats/prövas vetenskapligt. På Linnéuniversitetet, institutionen för psykologi, bedrivs nu under professor  Idor Svensson och fil.dr. Heidi Selenius ett forskningsprojekt där programmet används. Heidi har till träningen skrivit in ett 40-tal övningar, övningar som hon generöst delat ut för att andra också ska kunna ha nytta av dem. Kan nämna att Heidi sedan många år tillbaka forskar kring läs- och skrivsvårigheter och är väl insatt i metoden såväl praktiskt som teoretiskt.

Ni kommer åt Heidis övningar under fliken Upplägg till träning. I fältet Lärare skrivs Heidi. Klicka sedan på Lista övningar. Vill ni se innehållet i en övning klickar ni på övningen. Lycka till!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vårterminen 2023

Nytt år på gång!

Oviksfjällen från Frösön

Så har ytterligare en termin gått mot sitt slut och vårterminen 2023 är på gång. Ni är många skolor över hela Sverige och även i Finland som dagligen använder programmet och har så gjort under många år. Nytt forskningsprojekt har också startats vid Linnéuniversitetet. Nya skolor har också tillkommit, men tråkigt är att skolor ibland tycks ha svårt att komma igång med det praktiska. Även om manualer och filmklipp ger noggranna anvisningar så kanske telefonsupport behövs. Det ställer vi gärna upp med.

Kom ihåg att pedagogiska råd finns på hemsidan och övningspaket samt diagnoser finns att få gratis för lärare som har ett aktivt lärarkonto. Meddela oss via e-post stadium/årskurser så lägger vi till lämpliga sådana till lärarkontot.

Kan nämna att vi dagligen kollar upp att uppkopplingarna mot databasen fungerar och det gör de verkligen. Den egna servern som är placerad i Microsofts molntjänst ligger numera i Sverige, tidigare Irland. Kan nämna att som tidigare är all information textskyddad (krypterad)

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nytt år på gång!

Välkommen till nytt läsår!

Hoppas att ni känner er på hugget att ta itu med läs- och stavningsträningen igen. Ni är många elever och lärare som under åren varit igång med MG-program 2015. En del skolor ända sedan hösten 2015. Det har inspirerat oss att utveckla diagnoser och träningspaket/övningspaket. Riktvärden finns för diagnoser i åk 1 och 2 ( fyra i vardera) samt i åk 5 och 8 (fem i vardera).

Övningspaket finns för träning av fonologisk och ortografisk träning samt för olika kategorier som mat, kropp, kläder, möbler , sport, yrken, kultur m.m.

Övningspaket finns med 50 träningspass för mellanstadiet. Varje pass innehåller en Läs-Skriv övning och en Hitta-övning. Detsamma finns för högstadiet och uppåt.

Våra diagnoser och övningspaket kostar inget för lärare som har ett lärarkonto till MG- programmen. Det är bara för lärare att via e-post meddela oss stadium så lägger vi till lämpliga diagnoser och övningspaket till deras lärarkonto. Övningarna kan läraren redigera/ändra. Självfallet kan lärare själva göra egna övningspaket, som läraren bestämmer om de ska delas ut till andra eller inte.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till nytt läsår!

Förändringar/Nytt inför 2022

Hemsidan har flyttats till nytt webbhotell. I samband med flytten har vi gjort vissa förändringar.

Allt ligger nu på denna hemsida, MG Läs & Skriv. Hoppas det ska underlätta att hitta rätt bland dataprogram, diagnoser, fortbildning etc.

Många lärare har begärt att vi lägger över övningspaket till deras lärarkonto. I förra inlägget finns de specificerade. Skulle det vara något du missat är det bara att du hör av dig

Nytt är att det under fliken Om MG programmen/Några pedagogiska råd finns Träningsförslag I och II också i pappersform dels som Excel-fil, dels som pdf-fil. Det är desamma 2×50  pass som finns som övningspaket om 10 övningar i MG programmet. Här finns rekommendationer om inställningar av exponeringstider för olika övningar samt när lärarmedverkan behövs och när elever kan arbeta på egen hand.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Förändringar/Nytt inför 2022

Övningspaket

På begäran har jag för utdelning till lärare sammanställt några övningspaket under nedanstående rubriker:

Fonologisk träning med 12 övningar

Ortografisk träning på två nivåer med vardera 12 övningar

Förväxlingar; u-y-ö; b-d-p – 11 övningar

Träning om 50 pass för mellanstadiet. Varje pass innehåller en Läs-Skriv övning och en Hitta-övning.

Träning om 50 pass för högstadiet och uppåt.
Varje pass innehåller en Läs-Skriv övning och en Hitta-övning.

Träna ord inom; familj, mat, kläder, kropp, möbler – 12 övningar

Träna ord inom; sport, yrken, verktyg, väder – 9 övningar

Träna kulturord – 5 övningar

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Övningspaket

Välkommen till nytt läsår!

Ett nytt läsår har startat med många utmaningar för såväl elever som lärare. Att lägga träningen på rätt nivå kräver förberedande diagnostisering. Riktvärden finns för fyra diagnoser i åk 1 och 2 samt fem diagnoser i åk 5 och 8. Dessa samt inställningar finns på hemsidan under fliken Pedagogiska råd. Diagnoserna kan liksom lämpliga övningspaket överlämnas till lärare som har gällande licens på MG Program 2015.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till nytt läsår!

Sommaren 2020

Äntligen kom sommaren till slut! Även om våren blev mycket annorlunda än vanligt har många elever och lärare fortsatt att kämpa på med MG-träningen. Det uppskattas och värmer. Var nu rädd om varandra och ha en skön håll-ut-sommar!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Sommaren 2020

Riktvärden och Diagnospaket

Våren på väg och ni är många som tränar flitigt med MG-programmet. Kanon!!

Riktvärden finns nu för maj månad för fyra diagnoser i åk 1 och 2 samt fem diagnoser i åk 5 och 8. Riktvärden och inställningar för varje diagnos finns under fliken Pedagogiska råd. Diagnoserna kan som paket för respektive årskurs överlämnas till lärare som har gällande licens på MG Program 2015.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Riktvärden och Diagnospaket

Välkommen till 2020!

Oviksfjällen från Frösön

Tack för det gångna året. Ni är många elever och lärare som använt programmet flitigt. Vi har fått en hel del uppmuntrande kommentarer om att programmet gett positiva resultat allt från lågstadiet till vuxenutbildningen. Vid Linnéuniversitetet har en doktorand använt programmet i en lyckad träningsstudie, som finns rapporterad i sista numret av ”Dyslexitidningen”. De använde en 8 veckors intensivträning. Vi brukar rekommendera 8 – 12 veckor, som ska ge svar på om träningen är effektiv. Kom ihåg att en elevs konto kan frigöras under licensåret och överlämnas till ny elev utan att den tidigare elevens resultat försvinner. Eleven kan senare ta upp sin träning och ges ett nytt ledigt konto.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till 2020!