Träningsförslag MG program

Träningsförslagen finns i MG program 2015 som Övningspaket om 10 övningar

Träningsförslagen finns också att hämta i pappersform, se nedan

Träningsförslag I mellanstadiet 50 pass(Excel-format)

Träningsförslag I mellanstadiet 50 pass (pdf)

Träningsförslag II mellan- högstadiet 50 pass (Excel-format)

Träningsförslag II mellan-högstadiet 50 pass (pdf)