Priser och beställning

Beställaren kan fritt välja vad licensen ska märkas med. Det kan exempelvis vara namnet på en skola, ett skolområde eller en kommunövergripande benämning. Vad man bör ha i åtanke vid val av licensens omfattning är att varje licens har en kontaktperson som även agerar administratör i programmet. Detta medför att kontaktpersonen bör ha kännedom om vilka lärare som kommer att arbeta med programmet.

Licensperioden är alltid 12 månader och priset är 350:- per inloggningskonto för elever. Minsta antal elevkonton är fem och ett lärarkonto ingår alltid. Från och med tio elevkonton ingår ytterligare ett lärarkonto för varje tiotal elevkonton. Priset för ett extra lärarkonto är 500:-. Alla priser är exklusive moms.

Vid förlängning av licenser  påbörjas en rabattrappa. Den medför att priset  för ett elevkonto sänks med 50:- per år ner till 200:- efter tre år. Avslutas licensen men tas upp senare gäller inte rabatten längre, eftersom allt släcks ner. Nytt måste läggas upp igen. Inget gammalt finns kvar i databasen.

Prisexempel för en ny licens:
5 elevkonton: 5 x 350 = 1750:- (ett lärarkonto ingår)
10 elevkonton: 10 x 350 = 3500:- (två lärarkonton ingår)
25 elevkonton + ett extra lärarkonto: 25 x 350 + 500 = 9250:- (totalt fyra lärarkonton)

Det går alltid att öka eller minska antal inloggningskonton. Om förändringen genomförs under en befintlig licensperiod kommer värdet av den resterande tiden räknas av på priset för den nya beställningen.

Beställningar kan göras via e-post till maj-gun@mglos.se

Vid beställning via e-post behöver följande uppgifter ingå:
– Kontaktperson med e-post
– Vad licensen ska märkas med (t.ex skolans eller kommunens namn)
– Antal elevkonton (minsta antal är 5)
– Eventuella extra lärarkonton
– Faktureringsuppgifter. OBS! Ange GLN-nummer för elektronisk fakturering eller om fakturan ska skickas i PDF-format.

Det finns även ett beställningsformulär i Word-format som kan bifogas i en e-post.

Detta händer efter beställning av MG Program 2015

1. Licensen förbereds av oss med det beställda antalet lärare och inloggningskonton för elever.

2. En inloggningsfil (ID-fil) skickas via e-post till licensens utsedda kontaktperson/administratör som ska spara den bifogade filen på sin dator. Det är fritt att spara filen var man vill, men det kan vara lämpligt att spara den under Mina dokument eller liknande. Filen kommer att behövas senare under punkt 4.

3. Om inte MG Program 2015 redan är installerat på datorn finns det ett installationsprogram att hämta på denna sida. Installera programmet enligt installationsanvisningarna.

4. Kontaktpersonen/administratören aktiverar den automatiska inloggningen på sin dator med hjälp av den ID-fil som sparats under punkt 2. Detta görs genom att först starta MG programmet och i programmenyn uppe till vänster välja Hantera inloggning och därefter Aktivera inloggning med *.idf. Välj din ID-fil och klicka på OK. Det dröjer ett par sekunder innan det kommer upp en kvittens på att den aktuella användaren är aktiverad på denna dator.

5. Kontaktpersonen/administratören ska i MG programmet, under fliken Lärare och Inloggningskonton, namnge lärarna och se till att lärarna får sina ID-filer. Läraren kommer sedan igång med programmet på liknande sätt som administratören under punkterna 2 – 4.

Det finns detaljerade beskrivningar för ovanstående moment i programmets manualer.