Dyslexi i Teori och Praktik

Heldagskurs

Innehåll:

· Vad är dyslexi? – kännetecken och avgränsningsproblem.

Aktuell forskning om lässtrategier, ordsegmentering och tidsbegränsad lästräning

· Den funktions/processanalytiska arbetsmodellen.

· Kvantitativa och kvalitativa diagnoser.

· LS Reviderad- klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet med betoning på läsförståelseanalys.

. MG-kedjor – fyra korta lästest för snabb och enkel bedömning av läsfärdighet, standardiserade för årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet

. LäsSexan – två normerade lästest i fonologisk och ortografisk förmåga

· Kvalitativa ”djupdiagnoser” av Maj-Gun Johansson. (Får köpas efter genomgången kurs)

. Visning av datoriserad flash-cardträning i MG Program

· Något om utvärdering – olika sätt att ta reda på om åtgärderna varit effektiva.

Målgrupp: Speciallärare/talpedagoger/logopeder/utredare Vänder sig främst till dem som arbetar med äldre elever (från skolår 6 upp till vuxenutbildningen).