Hämta Läs-Skriv 2006

MG-programmet Läs-Skriv 2006 säljs normalt inte numera. Undantag kan vi göra till ”gamla” kunder, som på sina före detta arbetsplatser arbetat med den versionen.

Installationanvisningar till  Läs-Skriv version 2006

Självuppackande installationsfil av LäsSkriv 2006, 32 bit

Självuppackande installationfil Läs-Skriv 2006, 64 bit

Manual till LäsSkriv 2006

Ladda hem installationsprogrammet och spara det på valfri plats. Kör sedan installationsprogrammet och följ anvisningarna! Finns en tidigare version av Läs-Skriv i den installationskatalog som väljs (vanl. C:\Program\Mglos) kommer själva programmet samt MG original bokfiler att ersättas, men övriga datafiler som logg- och ljudfiler blir kvar. Det som också händer är att programmet blir en demoversion efter installationen och aktiveras till en fullständig version med hjälp av märkningsuppgifterna. 

Inloggning och Konfigurering

OBS!  När installationen är klar ska programmet startas med administratörsrättigheter när det ska konfigureras (valbar via högerklick) i programgruppen MG Specialundervisning och därefter klicka på Namn-knappen i huvudmenyn.

Logga in med:

Anv.ID: Admin

Lösenord: ****** (se licensbevis eller kontakta support 070 2116704, maj-gun@mglos.se)

Klicka på Konfigurering! Börja med att aktivera programmet till fullvärdig version med märkningsuppgifterna:

Märkningsuppgifter: ******* (se licensbevis)

Skrivrättigheter i mappar med datafiler

Vid punkt 3 i konfigureringen finns möjlighet att ändra sökväg till de datafiler programmet arbetar med. Denna nyhet i programmet är främst tänkt vid installation i nätverk, men problem med skrivrättigheter kan även uppstå vid lokal installation på en dator med flera användare (som inte har administratörsrättigheter). Med den katalog installationsprogrammet föreslår (C:\Program\Mglos) kan det nämligen bli problem för övriga användare än installatören.

Ett alternativ till att flytta datafilerna är att redan vid installation välja en katalog där alla användare har skrivrättigheter, exv: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Mglos.

Lärarlogg och elevloggar

OBS! Administratören bör åtminstone göra en lärarlogg. Läraren kan sedan göra loggar till sina elever, se loggar i hjälpen. Elevloggar är nödvändiga för att enskilda elevers resultat ska kunna utvärderas. Lärare kan också göra lärarloggar till andra lärare. Lärarloggen bör förses med lösenord för att förhindra att elever går in i den. Olika lärare kan ha olika lösenord.

Manual och protokollistor kan skrivas ut via Word. Kan laddas ner från hemsidan.