Informationshantering i programmet

Detta avsnitt beskriver informationshanteringen i MG Program 2015 som administreras av MG Läs-och skrivkonsult AB tillsammans med underleverantören Görbo AB.

MG Program 2015 kräver en anslutning till internet eftersom programmet kommunicerar med en egen server som är placerad i Microsofts molntjänst Azure i Sverige. Programmet kommunicerar med https och därmed är informationen som överförs textskyddad (krypterad).

Inga personliga uppgifter behöver anges för att kunna nyttja programmet. Den mängd personlig information som användarna frivilligt kan spara är begränsad till namn samt epost-adress. Alla uppgifter användarna matar in kan de även själva editera eller radera. Lärare som hanterar sina elever kan radera allt (inklusive övningar, resultat och inställningar) som de själva eller eleverna sparat i databasen. För att radera uppgifter som rör licensen såsom namn på skola/skolområde/kommun samt kundens kontaktuppgifter behöver MG Läs-och skrivkonsult AB kontaktas.

Raderad information försvinner direkt ur databasen men det finns kopior på databasen som en backup (upp till tre månader bakåt i tiden) för att säkerställa en återställning efter ett eventuellt datahaveri.
För att underlätta en eventuell teknisk felsökning finns i servern en loggning som förutom teknisk information från MG Program 2015 upp- och nedkoppling innehåller klientens externa IP-adress. Den tekniska informationen sparas i upp till två veckor.

Det finns en möjlighet för lärarna i programmet att överföra elever till andra lärare som tillhör en annan licens/kund. Lärare kan även dela ut sina egna skapade övningar till andra lärare. Utöver ovanstående sker inte någon vidarebefordran av kund- eller personuppgifter till extern part utan att vederbörande godkänt eller begärt en överlämning av uppgifter.