LS Filmklipp på Läsförståelseträningen

Filmklippen är på vardera ca 14 min

Materialet säljs av Hogrefe/Psykologiförlaget, https://hogrefe.se/las-och-skrivformaga/ls-lasforstaelsetraning/.