Fortbildning med Maj-Gun

Kurser kring läsning/diagnostisering/åtgärder kan läggas upp efter skolors/kommuners/regioners egna önskemål. De mest efterfrågade är:

Praktisk tryckning på MG-program

Dyslexi i Teori och Praktik

LS Klassdiagnoser för högstadiet. gymnasiet samt vuxenutbildningen

LäsEttan Kartläggning och säkerställande av ettornas nybörjarläsning

Avkodning, Läsflyt och Läsförståelse