Dubbelteckning Pris & Beställning

Dubbelteckningsövningar

Dubbelteckning – Papper- och Penna-övningar med hänvisning till lämpliga övningar i MG-programmen, 40 sid. Läraren har fri kopieringsrätt till sina elever. Innehåll och exempel:

Leverans: Materialet skickas ut som PDF-fil till uppgiven kontaktpersons e-post. 

Pris: 400 kr för PDF-filen innehållande 40 sidor.  

Priset är exklusive moms (6 %).

Beställs via e-post:

e-post: maj-gun@mglos.se

Vid beställning behövs följande uppgifter:
– Kontaktperson
– Leverans/e-post -och Faktureringsuppgifter. OBS! Ange GLN-nummer för elektronisk fakturering eller om fakturan ska skickas i PDF-format.

Bekräftelse på beställning besvaras inom en vecka. Inget skickas utan bekräftelse.