Nyheter

Äntligen klart är träningsmaterialet i läsförståelse som på yt- och djupnivå analyserar läsförmågan, allt för att ge tydlig pedagogisk vägledning om vilka moment elever behöver träna på. Materialet säljs av Hogrefe/Psykologiförlaget, https://hogrefe.se/las-och-skrivformaga/ls-lasforstaelsetraning/.

Det ena:

Läsförståelseträning för mellan- och högstadiet” kan användas från åk 4 och uppåt.

 

 

Det andra:

Läsförståelseträning för högstadiet
och gymnasiet
” kan användas från åk 7 och uppåt.

 

Materialens uppbyggnad baseras på de evidensbaserade LS-diagnoserna för högstadiet och gymnasiet.