Vanliga frågor

Hur gör jag som lärare så att mina elever kan använda programmet?

Svar: Detta finns beskrivet i lärarens manual men kan sammanfattas i dessa tre punkter:

  1. Skapa eleverna under fliken Mina Elever. Det finns ingen begränsning på hur många elever man kan ha sparade här. Detaljer finns i manualen på sidan 5.
  2. Under fliken Inloggningskonton finns de elever som för tillfället kan använda programmet under rubriken Tilldelad elev. Lediga inloggningskonton kan tilldelas elever som skapats i föregående punkt. Läraren sparar elevernas inloggningsuppgifter som sedan ska användas på den dator eleven använder. Detaljer finns i manualen på sidan 8.
  3. På elevens dator startas MG programmet och i menyn uppe till vänster finns Hantera inloggning. Aktivera automatisk inloggning med den kod eller fil som skapades i föregående punkt. Detaljer om aktivering finns i början på både lärarens och elevens manual.

Vad är administratörens roll i programmet?

Svar: Administratören har tre funktioner i programmet. Den första är att tilldela lärare inloggningsuppgifter. Den andra är att vid behov omfördela inloggningskonton mellan lärare. Administratören kan dessutom genomföra beställningar i programmet.
För licenser med endast en lärare är administratörens betydelse begränsad. Det blir då aldrig aktuellt med att omfördela inloggningskonton. I samband beställning erhålls även lärarens inloggningsuppgifter.

Vad är inloggningskonton för elever och vem hanterar dessa?

Svar: Antalet inloggningskonton för elever styr hur många elever som samtidigt kan använda programmet. Läraren lägger till nya elever i databasen och kopplar ihop en av sina elever med ett inloggningskonto. Klicka på bilden här nedanför för att se ett exempel på hur det hänger ihop!

Vilken är spärrkoden?

Svar: Spärrkoden skickas ut efter beställning tillsammans med ID-fil. Har du tappat den kontakta support.