LS – Normerade klassdiagnoser för högstadiet och gymnasiet

Innehåller:

Diktamen I, II och III

Avläsning Ord och Nonenssord

Ordförståelse I och II

Läsförståelse I, II och III

Beställs hos Hogrefe – Psykologiförlaget AB