MG-kedjor

Fyra normerade lästest för åk 6-9 och gymnasiet

  • Två Ordkedjetest mäter ordaavkodning samt semantisk kompetens

  • Två Meningskedjetest mäter syntaktisk kompetens och förtrogenhet med svenska fraser och uttryck

Beställningsformulär