Riktvärden och inställningar för diagnoser

Riktvärden och inställningar finns för diagnoser i åk 1, 2, 5 och 8 i maj, se länk

Diagnoser omfattar fyra i åk 1 och 2 och fem i åk 5 och 8 och kan genomföras vid ett tillfälle. Total testtid ca 15 min.

Diagnoserna ligger samlade i paket som kan överlämnas till lärares egna övningspaket. Meddela oss i så fall ditt lärar-ID.