Hämta program 2015

MG Program 2015 version 1.3 för Windows 7-10 – sep. 2017

Se vad som är nytt på sidan versionshistorik!

Läs även denna installationsanvisning!

Standardinstallation med dialogrutor – Installation_MGprogram2015.exe (32-bit)

Alternativ installation utan dialogrutor. Installerar programmet under programkatalogen samt skapar en programgrupp med genvägar – Inst_MGprogram2015_Silent.exe (32-bit)

För de som vill göra en egen installation finns en zip-fil med programmet samt övriga filer som installeras –  MGProgram2015_32bit.zip

Det finns även en 64-bit version av programmet. Inget skiljer avseende utseende eller funktioner i programmet. För de som vill använda en 64-bit version finns en zip-fil med programmet samt övriga filer som installeras –  MGProgram2015_64bit.zip

Som information (främst till IT-administratörer som vill göra egna installationspaket) återfinns alla filer som installerats under destinationskatalogen. Ytterligare info finns i filen Viktig information.pdf som installeras tillsammans med programmet.

 

Licensvillkor

Programmet är skyddat av upphovsrättslagstiftning. Licensen innebär att programmet får användas som hjälpmedel/läromedel vid utredningar av personer och/eller vid läs- och stavningsträning med de som är i behov av sådan träning. Licensen ger inte rätt att använda programmet i förvärvssyfte i t ex samband med yrkesmässig fortbildningsverksamhet av lärare/handledare, utan att tillstånd erhållits av ägaren till upphovsrätten.