Korta fakta om 2015-versionen

MG programmen har kontinuerligt utvecklats och utvärderats sedan 1988 och i version 2015 har flash-cardprogrammen, det vill säga Läs-Skriv (blå gubbe) och Hitta Ord (gul gubbe) slagits samman och följande nyheter har tillkommit.

MG program 2015 är ett Windows-program som ansluter till en gemensam server med databas som ligger i Microsofts molntjänst. Programmet kräver därmed internetuppkoppling. Det går att installera och köra programmet på valfritt antal datorer – på skolan, hemma eller någon annanstans. Begränsningen är att en elev eller lärare bara kan köra programmet på en dator åt gången.

Lärare kan som tidigare skriva in egna övningar, men dessa kan nu även delas ut till andra lärare. Vid utdelning går det att välja om övningarna ska vara tillgängliga för alla lärare eller enbart för lärare som tillhör samma licens.

Lärare har tillgång till alla Maj-Gun Johanssons utdelade övningar. Det rör sig i dagsläget om cirka 750 övningar, även engelska övningar ingår. Övningarna kan enkelt filtreras fram efter årskurs, ämne, rubrik etc.

Det tidigare begreppet bokfiler är nu borta och istället kan lärare skapa egna övningspaket med valda övningar från den gemensamma databasen.

Relationen mellan lärare och elev har förstärkts utan att avkall har gjorts på elevens tidigare möjlighet till självständig träning. I den nya versionen måste läraren före träningen tilldela eleven övningar/övningspaket. Hur eleven klarat av sin träning kan läraren sedan noggrant följa upp i resultatloggar, som fått utökade analysmöjligheter. Det betyder att det krävs en mer aktiv styrning av lärare än tidigare.

Läraren hanterar själv sina elever, lägger upp nya elever i databasen och tilldelar dem inloggningsuppgifter. Läraren kan ha fler antal elever än antalet tilldelade inloggningskonton, men det är bara de elever som för tillfället har giltiga inloggningsuppgifter som kan köra programmet. Självfallet kan läraren också ta bort en elev och dennes resultat ur databasen.

De tillgängliga funktionerna i programmet anpassas till den aktuella rollen. Det tre olika rollerna är lärare, elev eller administratör. En elev kan exempelvis träna och titta på sina genomförda övningar. Lärare har tillgång till flera funktioner i programmet som inte elever har, men just träningsfunktionen är enbart tillgänglig för elever.

Tekniska krav:

Operativsystem: Windows 7 – 10
Plats på lokal hårddisk: Totalt cirka 30 Mb
Processor, minne: Inga speciella krav.
Bildskärm upplösning min bredd: 1280
Bildskärm upplösning min höjd: 768
Inspelat ljud: Vanligt ljudkort, inga speciella krav.
Talsyntes: Inget krav, men programmet kan nyttja MS Speech API 5.X kompatibla talsynteser.
Anslutning till internet: Ja (port 443)