Nyheter
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

All information om MG Program 2015 finns Här

---------------------------------------------------

LäsSexan - Nytt 

Kartlägger ortografisk och fonologisk lässtrategi

  

Handboken med kopieringsunderlagen på test och klass- och elevöversikter beställs hos Natur & Kultur, se  http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-4-6/Svenska/LasSexan/  

LäsEttan 

Kartlägger och säkerställer ettornas nybörjarläsning

LäsEttan  

 

 

Handboken med kopieringsunderlagen på test och klass- och elevöversikter finns hos Natur & Kultur

Treårig uppföljningsrapport av LäsEttan, kartläggning och säkerställande prov i nybörjarläsning

Till information om LäsEttans utbildning i tre steg

Till treårig uppföljning av LäsEttan

Artikel kring misslyckad sexårsstart               h

  Maj-Gun försvarade sin avhandling 26 jan 2010 Veta mer!

 

  Nyheter i  LS™ – Reviderad – Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet. Handledning. Stockholm: Hogrefe Psykologiförlaget AB, www.hogrefe.se   info@hogrefe.se

En mindre revidering har skett av de tidigare deltesten. Ett nytt grupprov i Läsförståelse har tillkommit. Det skiljer sig från tidigare genom att texterna är längre, men färre. En annan skillnad är att eleverna får hålla på tills de flesta är klara. Individuell lästid tas genom handuppräckning. Det betyder att man får veta vilka elever som både läser snabbt och uppnår många rätt, men också vilka som behöver längre tid på sig för att nå många rätt. Man får också veta vilka elever som läser snabbt, men inte åstadkommer så många rätt och vilka elever som trots lång lästid hamnar på ett lågt antal rätt. I övrigt är uppbyggnaden som i tidigare läsförståelsetest (alltså rubriker och påståenden).

 

   Även ett avläsningstest av nonsensord har tillkommit. Det har från många utredare och specialpedagoger uttryckts önskemål om ett enkelt normerat sådant. Nu kommer man sålunda att kunna jämföra hur elever klarar av att läsa enstaka riktiga ord i jämförelse med nonsensord. Elever kan också på en femgradig skala göra en egen läsbedömning av hur svårt de tycker det är att läsa respektive läslista.

    Kapitel 4 redovisar jämförelser av LS-resultat i skolår 7-9 i grundskolan och skolår 1 i gymnasieskolan 1989-2003. Sänkningar överlag. Speciellt stor försämring i Läsförståelse!  

 

Länk till mer information om LS.

 

 

 MG-program i läsförståelse . Detta är ett träningsprogram för eleverat lågt på  LS™ – Reviderad - läsförståelse. Programmet har testkörts i några klasser i grund- och gymnasieskolan våren 2004. Analys av elevloggar samt enkäter genomförda. Positivt gensvar. Till broschyr 

 

Testkonstruktion i det nya MG-programmet är uppbyggt enligt LS-diagnoserna, men med datorns möjlighet till mätning av lästider och snabba rättningar och analyser. Finns talsyntes kan texter läsas upp. Programmet är öppet för inskrivning/inkopiering av egna texter och egna frågeställningar, även "öppen fråga" kan skrivas in. Programmet ger lix-värden och möjlighet till analyser av textens läsbarhet ( långa ord/meningar, sökning på kausalitetsord och läsengagerande satser). Redigering av text kan göras utifrån textanalys.

 

Till programmet finns fyra bokfiler/träningsmoduler med vardera 10 texter.

* Läsförståelse I, II, III och IV (från skolår 7)   * Svenska djur (från skolår 4)

Till beställning 

Till fortbildning