MG-kedjor
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register

    Beställningsformulär e-post

    Beställning mobil

    Priser

    Beskrivning av MG-Kedjor

Fyra standardiserade lästest för år 6-9 i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen

De fyra deltesten:

Ordkedjor A består av ord utan semantisk närhet. Antalet ord i kedjorna varierar mellan 2-4 dvs inte samma antal ord i alla kedjor. Testet innehåller totalt 80 kedjor, 40 kedjor per sida. Testtid 3 min. Exempel:

läderregnsil simningtavla svartbitnödkul ögaövamin

segelugglahög skrattagräva tiduvmåladjag gulroliglistig

Ordkedjor B består av ord med semantisk närhet. Hälften av orden i Ordkedjor B är desamma som i Ordkedjor A samt står i exakt samma position. Övriga ord har en likartad uppbyggnad, se nedan. Totalt innehåller testet 80 kedjor, 40 kedjor per sida, dvs samma antal som Ordkedjor A. Testtid 3 min. Exempel:

väderregnsol målningtavla svartvitrödgul ögaöramun

fågelugglahök skrattagråta tidårmånaddag kulroliglustig

Meningskedjor A består av meningar med vanliga fraser och ledtrådar. Testtid 5 min.

Meningskedjor B består av meningar utan vanliga fraser och ledtrådar. Testtid 5 min.

Meningskedjor A innehåller som Meningskedjor B 50 meningar bestående av 3-16 ord. Varje mening i Meningskedjor A motsvaras av en mening med exakt lika många ord i Meningskedjor B. Desssutom innehåller motsvarande mening exakt lika många högfrekvetenta ord. Exempel från meningskedjesten finns i rutorna nedan. 

Meningskedjor A (med vanliga fraser och ledtrådar)

Tungviktsboxarensopadegolvetmedmotståndaren.

Någonhadeutanvårtlovsattsprättpåallapengarna.

Meningskedjor B (utan vanliga fraser och ledtrådar)

Medeltidskyrkansaknadeenbrastrålkastarbelysning.

Gunillagickmedlilasolglasögonfördetfannsvarningsskyltaromälgfara.

Syftet med Meningskedjorna är förutom att utröna elevernas läsfärdighet att få information om deras språkliga förmåga vad det gäller syntax, fraser och utnyttjande av ledtrådar. Avsikten med de fyra testen är sålunda att få en profil på eleverna läsförmåga för att underlätta framtagning av lämpliga åtgärder.

Handboken på 76 sidor innehåller:

testens teoretiska bakgrund och syfte
tillkomst och utprövning
urval av klasser samt urvalsförfarande
standardisering med staninevärden och utvecklingskurvor för alla elever, för flickor och pojkar och för elever med annat hemspråk
tolkningar av resultat och elevprofiler


reliabilitet och validitet (intern och extern)

administering och rättningsanvisningar

 

Pris MG-kedjor: 290 kr för 25 häften innehållande alla fyra testen. Möjlighet finns att för 450 kr köpa de fyra testen med fri kopieringsrätt under ett läsår. Skriftligt avtal upprättas mellan köpare och säljare.

Pris handbok till MG-kedjor (81 sidor): 330 kr.

Beställes hos:

MG Läs-Skrivkonsult AB
Sommarslingan 32
832 96 Frösön

Mobil: 070 211 67 04

e-post: maj-gun@mglos.se

Beställningsformulär e-post.

Alla priser är exklusive moms och frakt.Beställningsformulär till MG-kedjor

Jag beställer:

Kryssa i rätt ruta/rutor!

Handbok till MG-kedjor (330:-)

1 bunt innehållande 25 häften med alla fyra deltesten (290:-) 

2 buntar, 50 häften (580:-) 

3 buntar, 75 häften  (870:-) 

Kopieringsunderlag för läsårsfri kopieringsrätt av alla fyra deltesten    (450:-) 

Alla priser är exklusive moms och frakt.

      Kunduppgifter:

Namn på speciallärare/talpedagog etc. 

E-post adress:

Leveransadress:Fakturaadress: