LS
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG Material
Om Maj-Gun J.
MG-kedjor
LS
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

 

 

LS™ – Reviderad – Klassdiagnoser i Läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet.

Säljs av Hogrefe Psykologiförlaget AB, se länk nedan

www.hogrefe.se (hemsida för Hogrefe Psykologiförlaget AB) 

Diagnostiskt material för kvantitativ och kvalitativ diagnos av läs- och stavningsförmåga.

Dessa lättadministrerade diagnoser är standardiserade för år 7-9 i grundskolan samt år 1-2 på gymnasiet. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen, som påvisar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven, för att ge möjlighet till individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna är i konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de två första gymnasieåren.

Delprov: Diktamen I, II, och III i stigande svårighetsgrad

Avläsning ord och Avläsning nonord

Ordförståelse I och II i olika svårighetsgrad

Läsförståelse I , II och III i olika svårighetsgrad

Priser och Beställning, se katalog/skola hos Hogrefe Psykologiförlaget AB, www.hogrefe.se 

Hogrefe Psykologiförlaget AB
Box 47054
100 74 Stockholm

Tel: 08-120 256 10 (kundtjänst/order), 08-120 256 15 (Fax)

e-post: info@hogrefe.se