Beställning
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning

Info register


Beställning

Beställningar kan göras via e-post till maj-gun@mglos.se

Vid beställning behövs följande uppgifter:
– Kontaktperson
– Vilket material som avses och eventuell märkning
  (t.ex skolans eller kommunens namn)
– Leverans -och Faktureringsuppgifter. OBS! Ange GLN-nummer för elektronisk fakturering eller om fakturan ska skickas i PDF-format.

Bekräftelse på beställning besvaras inom en vecka. Inget skickas utan bekräftelse.