Beställning
 

Start
Nyheter
Dataprogram
MG-kedjor
LS-Diagnoser
MG Material Om Maj-Gun
Support/Kontakt
Fortbildning

Ladda hem

Beställning


Beställningsformulär

MG Program 2015

MG Program för Windows 2001-2006

Kontakta mig på e-post maj-gun@mglos.se eller 070-211 67 04, om Du inte fått svar/bekräftelse inom en vecka. 

MG Program 2015

I MG Program 2015 beställer man ett antal elevkonton och eventuella extra lärarkonton. Priset för ett elevkonto är 350 kr/helår (=12månader). Minsta antalet beställda elevkonton är 5 och till detta får man 1 lärarkonto utan kostnad. Därefter får man ytterligare lärarkonton utan kostnad för varje påbörjat tiotal elever. Köper man t.ex. 12 elevkonton får man 2 lärarkonton och kostnaden blir 12x350, d.v.s. 4200 kr/helår. Extra lärarkonton kostar 500 kr/helår. Priset blir alltså för 12 elevkonton och tre lärarkonton 4700 kr/helårs.

Rabatt ges på elevkonton vid förlängning av licenser med 50 kr per elevkonto per år ner till 200 kr efter tre år.

I lärarkontot ingår alla Maj-Gun Johanssons utdelade övningar (drygt 700). I rutorna nedanför skriver du in antal elevkonton och eventuellt extra lärarkonton. Du skriver också in till vilken e-postadress ID-filen för administratör ska skickas:

Antal elevkonton:      

Antal extra lärarkonton:

Namn på administratör/lärare

E-postadress

Till övriga kunduppgifter

 

MG Program för Windows 2001-2006:

Markera i licenslistan under vilken licens som avses.OBS!

Licens:

Kryssa i rätt ruta/rutor!

Grundprogram för Läs-Skriv 2006 (säljs lägst som licens för 5 datorer)

Grundprogram för Vilket Ord - upphört säljas

Grundprogram för Hitta Ord - ingår nu i MG Program 2015

Grundprogram för Läsning Ord - upphört säljas, utveckling pågår

Grundprogram för Läsförståelse (säljs lägst som licens  för 5 datorer)

Välj bokfiler:

(Priset detsamma oberoende licenstyp på grundprogrammet)

LSL    400 kr, ljudfiler ingår
LSH1 400 kr, ljudfiler ingår
LSH2 400 kr, ljudfiler ingår
LSH3 400 kr, ljudfiler ingår
LSRime1  400 kr, ljudfiler ingår
LSRime2  400 kr, ljudfiler ingår

Läsförståelse I    350 kr (för högstadiet och gymnasiet)
Läsförståelse II  350 kr     "       "                         "
Läsförståelse III 350 kr     "      "                         "
Läsförståelse IV  350 kr     "      "                         "
Svenska djur        350 kr (från skolår/åk 4)

 

Kunduppgifter till MG-program:

Namn på speciallärare/talpedagog etc. som ska arbeta med elever som ska arbeta med MG-programmen:

E-post adress:

Leveransadress:Fakturaadress:Övrig information:

Slut beställningsformulär för MG-program